• De eerstvolgende
  openbare vergadering is
  DONDERDAG 6 OKTOBER,
  14.00-16.00 in de Raadzaal,
  Stadsloket Oost, vrijstaatplein 2.
  De inloop is vanaf 13.15 uur
  met broodjes en koffie.

  Nieuwe foto stadsdeel

  Heeft u hulp of ondersteuning nodig?

  Het Platform Informele Zorg Oost is samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Oost, die vrijwilligers bemiddelen naar buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurige ondersteuning nodig hebben.

  platforminformelezorgoost

  Ook via Facebook kunt u ondersteuning aanvragen:

  of bij Frank Stork via de mail op cicogna@planet.nl

   

 • Luister iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 naar Radio Steunkous: Radio Steunkous

  De OAR-Oost is op zoek naar betrokken 50+ bewoners
  in Amsterdam Oost.

  Waar houdt de OAR zich o.a. mee bezig?
  Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen betreffende:

  • Wonen, zorg en welzijn van 55-plussers
  • Ontmoetingsruimten en (buurt)activiteiten
  • Voorkomen van eenzaamheid en isolement
  • Toegankelijkheid van buurten en gebouwen
  • Gratis OV 65+ met minimum inkomen
  • Aanvullend Openbaar Vervoer voor 75+
  •  Individuele welzijnsdiensten zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen
 • Wonen

  • Het inventariseren van beschikbare en geplande woningen voor ouderen, woongroepen voor ouderen en wonen met zorg in verzorg- en verpleeghuizen.
  • Het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden om woningen voor ouderen te realiseren ( b.v. door het verbouwen van leegstaande panden, zoals kantoren). Of ook het initiëren en ondersteunen van alternatieve woonvormen zoals woongroepen.
  • Het voortdurend bewaken van de criteria voor “woonservice wijken”, zoals die door het voormalig Stadsdeel Oost zijn vastgesteld.
 • Samenwerking

  • Samenwerking met onder andere: de Migrantenorganisaties Oost, Civic, Clip, Dynamo, het Alzheimer Café, Mantelzorgondersteuners,  Cliëntenraden van de Zorg- en Verpleegcentra, WOW en het Wijkopbouworgaan Oost.
  • De OAR Oost neemt deel aan de begeleidingsgroepen van buurtkamers, het Dagcentrum “De Kraaipan”, en de wijktafels Oost
  • De OAR heeft tevens nauwe contacten met buurtbeheergroepen etc. en met medewerkers van ons Stadsdeel (o.a. Karin van Erning, Lian Doodeman en Marije van Wees).

   

 • Deelname aan stedelijke projecten

   

  • Samen met Ben Sajet,
   welzijnsorganisaties Dynamo en Civic plus diverse thuiszorgorganisaties, Cliëntenbelang en Het lerend netwerk ouderenhuisvesting zonder eenzaamheid.