• Iedere maandag en dinsdag 13.30 – 15.00 uur
  SPREEKUUR BIJ GRAND CAFÉ GENIETEN.
  Informatie en voorlichting voor
  alle bewoners in stadsdeel Oost.

  Nieuwe foto stadsdeel

 •  

  Waar houdt de OAR zich o.a. mee bezig?
  Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen betreffende:

  • Wonen, zorg en welzijn van 55-plussers
  • Ontmoetingsruimten en (buurt)activiteiten
  • Voorkomen van eenzaamheid en isolement
  • Toegankelijkheid van buurten en gebouwen
  • Gratis OV 65+ met minimum inkomen
  • Aanvullend Openbaar Vervoer voor 75+
  •  Individuele welzijnsdiensten zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen
 • Wonen

  • Het inventariseren van beschikbare en geplande woningen voor ouderen, woongroepen voor ouderen en wonen met zorg in verzorg- en verpleeghuizen.
  • Het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden om woningen voor ouderen te realiseren ( b.v. door het verbouwen van leegstaande panden, zoals kantoren).
  • Het voortdurend bewaken van de criteria voor “woonservice wijken”, zoals die door het voormalig Stadsdeel Oost zijn vastgesteld.
 • Samenwerking

  • Samenwerking met onder andere: de Migrantenorganisaties Oost, Advies Raad Diversiteit,  belangen organisatie Onbeperkt Oost,    de Werkgroep Toegankelijkheid, Civic, Clip, Dynamo, het Alzheimer Café, Mantelzorgondersteuners,  Cliëntenraden van de Zorg- en Verpleegcentra en het Wijkopbouworgaan Oost.
  • De OAR Oost neemt deel aan de begeleidingsgroepen van buurtkamers, het Dagcentrum “De Kraaipan”, de projectgroep van de Pilot Wijkzorg in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied en de stuurgroep van “De buurt neemt zorg in eigen beheer” in de IB en het OHG.
  • De OAR heeft tevens nauwe contacten met bewoners en bezoekers van de buurtkamers in alle buurten en wijken van Amsterdam Oost, buurtbeheergroepen etc. en met medewerkers van ons Stadsdeel.
  • In de WMO-Adviesraad Oost is de Ouderen Advies Raad Oost vertegenwoordigd met twee leden.

   

 • Deelname aan stedelijke projecten

   

  • Samen met het Netwerk Ouderen Adviesraden (NOAR), de Ouderen Organisaties Amsterdam (OOA), Cordaan Amsterdam e.o. en de politieke partijen in Amsterdam (Oost).