• Onze komende openbare bijeenkomsten zijn op:

  Donderdag 7 november 12.00 – 14.30 uur.  ( let op de tijd ! )

  Donderdag 5 december 14.00 – 16.30 uur aansluitend met een oudejaarsborrel in Grand Café Genieten.

   

   

  Iedere maandag en dinsdag 13.30 – 15.00 uur
  SPREEKUUR BIJ GRAND CAFÉ GENIETEN.
  Informatie en voorlichting voor
  alle bewoners in stadsdeel Oost.

  Nieuwe foto stadsdeel

 • Voor meer informatie: Klik op de rode link

  * Wit mobiliteit is Gespecialiseerd in scootmobielen, rollators en alles wat belangrijk is om zo lang mogelijk veilig en zelfstandig langer thuis te wonen.
  Neem contact op met ons voor een vrijblijvende afspraak aan huis of bij ons in de winkel. Met persoonlijk advies en duidelijke demonstraties selecteren wij voor u de juiste (technische) hulpmiddelen. Openingstijden :
  Dinsdag – vrijdag 10.00 -17:30   Zaterdag 10.00 -16:00
  Contact : 085 040 48 28 of www.witmobiliteit.nl

  *  Luister iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 naar Radio Steunkous: www.radiosteunkous.nl

  De OAR-Oost is op zoek naar betrokken 50+ bewoners
  in Amsterdam Oost.

  Waar houdt de OAR zich o.a. mee bezig?
  Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen betreffende:

  • Wonen, zorg en welzijn van 55-plussers
  • Ontmoetingsruimten en (buurt)activiteiten
  • Voorkomen van eenzaamheid en isolement
  • Toegankelijkheid van buurten en gebouwen
  • Gratis OV 65+ met minimum inkomen
  • Aanvullend Openbaar Vervoer voor 75+
  •  Individuele welzijnsdiensten zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen
 • Wonen

  • Het inventariseren van beschikbare en geplande woningen voor ouderen, woongroepen voor ouderen en wonen met zorg in verzorg- en verpleeghuizen.
  • Het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden om woningen voor ouderen te realiseren ( b.v. door het verbouwen van leegstaande panden, zoals kantoren).
  • Het voortdurend bewaken van de criteria voor “woonservice wijken”, zoals die door het voormalig Stadsdeel Oost zijn vastgesteld.
 • Samenwerking

  • Samenwerking met onder andere: de Migrantenorganisaties Oost, Advies Raad Diversiteit,  belangen organisatie Onbeperkt Oost,    de Werkgroep Toegankelijkheid, Civic, Clip, Dynamo, het Alzheimer Café, Mantelzorgondersteuners,  Cliëntenraden van de Zorg- en Verpleegcentra en het Wijkopbouworgaan Oost.
  • De OAR Oost neemt deel aan de begeleidingsgroepen van buurtkamers, het Dagcentrum “De Kraaipan”, de projectgroep van de Pilot Wijkzorg in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied en de stuurgroep van “De buurt neemt zorg in eigen beheer” in de IB en het OHG.
  • De OAR heeft tevens nauwe contacten met bewoners en bezoekers van de buurtkamers in alle buurten en wijken van Amsterdam Oost, buurtbeheergroepen etc. en met medewerkers van ons Stadsdeel.
  • In de WMO-Adviesraad Oost is de Ouderen Advies Raad Oost vertegenwoordigd met twee leden.

   

 • Deelname aan stedelijke projecten

   

  • Samen met het Netwerk Ouderen Adviesraden (NOAR), de Ouderen Organisaties Amsterdam (OOA), Cordaan Amsterdam e.o. en de politieke partijen in Amsterdam (Oost).