De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost
over alle aangelegenheden op het terrein van wonen, zorg en welzijn van 55-plussers in brede zin.

De raad heeft:
  • een bestuur van 3 vrijwilligers
  • een stuurgroep van 5 of 6 vrijwilligers 
  • een adviesraad van 20 tot 30 vrijwilligers
Het bestuur en de stuurgroep komt wekelijks bij elkaar en er is een keer per maand is er overleg met de adviesraad en belangstellende senioren.