Webmaster


Technisch voorzitter
Frank Robert Stork
020 665 1063
cicogna@planet.nl

Adviseur Tunny Jongejan
020 694 3748
T.JongejanMaat@chello.nl

Notuliste plenaire vergadering
Els Nicolas
enicolas@xs4all.nl

Postadres:
Ouderen Advies Raad Oost
Middenweg 86
1097 BS Amsterdam

Meer contactpersonen en adressen