Het Platform Informele Zorg Oost is een samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam Oost. Zij bemiddelen tussen vrijwilligers en buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurige ondersteuning nodig hebben.

Ook via Facebook kun je ondersteuning aanvragen
of bij Frank Stork via e-mail cicogna@planet.nl