Leger des Heils, 3e Oosterparkstraat 271
  • (Iedere) Woensdag 12.30 uur driegangenmaaltijd € 3.50